KORTÁRS LEXIKON

Nyelverőszakolók, nyelvnyomorítók, misztifikátorok és idegenszó-fetisiszták. Angol–magyar kortárs képzőművészeti szakszótár. Haladóknak.

Az a művész, aki nem beszél angolul, nem is művész – dörgölte az orrunk alá a rendszerváltás utáni kelet-európai művészek alapélményét Mladen Stilinović. (Nemrég láttuk újra híres művét a zágrábi MSU-ban.) És miután neki igazán bejött az élet (szaporán lépeget a világhírnév felé), el is hisszük neki. Csakhogy a magyar köz- és tudományos nyelv a latin és német kifejezések infúzióján élt az elmúlt évszázadokban, a frissen ránk ömlő angolszász kultúrözön nyomása alatt meg csak hebeg-habog. Átvesz és fordít, nyomorítva, misztifikálva és szerencsétlenkedve.

Mindnyájunk okulására, következzenek hát a legnehezebben lefordítóható, angol, kortárs művészeti szavak és kifejezések, lexikon formában (gyűjtötte és összeállította: Rieder Gábor), magyarázattal ellátva.

approach
Egy tisztességes nemzetközi művész valahogy viszonyul (approach to art) mindennapi munkájának tárgyához, azaz saját művészetéhez. Például személyes családtörténetét boncolja, vagy cinikusan pöckölgeti lábával a későmodernizmus hulláját, esetleg aszketikus következetességgel analizál a műteremben. Vagyis van valamiféle viszonyulása saját munkájához en bloc. Magyarra leginkább a művészi látásmód formulával fordíthatjuk, de az ezt firtató kérdés itthon – szemben a nemzetközi kollégák készre csiszolt válaszaival, pláne annak hosszabb változatával (»statement) – riadt értetlenséget, megütközést és félrenézős hümmögést szül. Ha tehetjük, ne kérdezzünk senkit ilyesmiről itthon!

artist
Tárgykörünk alfája és ómegája, mégis magyarázatra szorul. Az a helyzet ugyanis, hogy környezettől függően az artist lehet képzőművész, de bármilyen más ágban dolgozó művész is; akárcsak az art képzőművészet és tágabb értelembe vett művészet. A fine art előtagos verzió veretes, régies, mint az oszlopsoros múzeumok (lásd: Museum of Fine Arts), ugyanakkor rendelkezésre áll a valamivel frissebb visual artist, de az tág, körülményeskedő és okoskodó. Az a helyzet, hogy a képzőművész egy olyan réges rég kitalált, tökéletesen működő magyar szó, ami száz év alatt nemhogy nem vesztett ki a divatból, hanem pontos telibe találja napjaink – mindenféle képi médiummal tevékenykedő – kortárs vizuális művészét. Használjuk bátran a képzőművész formát (ha a szóismétlés engedi)!

artist-run space
Csinos, angolos, kötőjeles rövidítés. A megfejtés egyszerű – művészek által működtetett kiállítóhely –, de nem túl elegáns. Ha nagyon összeszedjük magunkat, akkor fordíthatjuk művészgaléria formában, ami nem frappáns, de végső soron üzemképes.

artist-in-residence
»residency program

art practice
»practice

based in
A globális színtéren repkedő alkotók születnek valahol, tanulnak valahol, majd hol egyik, hol másik városban vernek tanyát, miközben repkednek a világban »residency programok és kiállítások után szaladgálva. Közben van egy város, ahol máskülönben élnek és dolgoznak, jellemzően valami szexi kortárs metropolisz, mint Berlin, New York vagy London – és akkor based in Berlin/New York/London. Nos, a based in kifejezést legegyszerűbb a némiképp hosszú él és dolgozik formulával helyettesíteni. Magyar művésznél itt alig akad probléma, mert nem repkednek és nem szaladgálnak, hanem kínkeservesen felcuccolnak vidéki szülővárosukból a fővárosba, majd ott ragadnak. Onnantól: based in Budapest. Magyarul: Budapesten él és dolgozik. (Ezt így kimondani vagy leírni is fölösleges; magyar művésznél csak azt kell jelezni, ha nem a fővárosban él. Vízfejű ország.)

emerging
Az egyik legkellemetlenebbül lefordíthatatlan angol szakkifejezés, amivel művészt illethetünk. Szó szerint felmerülő vagy felbukkanó, de tartalmát tekintve inkább feltörekvő, illetve még inkább passzív formában: (fel)futtatott. Az a fiatal képzőművész, aki körül pezseg a levegő, trendvadászok szaglásszák, kurátorok és galériások adják kézről kézre. A melléknév az angolszász közgazdasági szaknyelvből érkezik, és a gigantikus globális műtárgypiacon az éppen felkapott, befektetésre érdemes tehetségeket jelöli. Akik még nem váltak a bejáratott, tuti bizniszt jelentő »established kategóriává. Mivel a hazai kortárs piac annál sokkal gyengébb, hogysem befektetésre-javasolt címkéket lehessen aggatni a művészekre, az emerging artistot fordítsuk nyugodtan tehetséges művésznek. És akkor mindent elmondtunk róla, amit Magyarországon is meg lehet érteni. De ha hiszünk még a csodákban (vagy nagyon nem hazai művészről beszélünk), akkor – V. A. javaslatára – fordítsuk bátran sztárjelöltnek.

established
Szintén piaci pozíciót jelölő mellélnév, mint az »emerging. A befutott, biztos karriert felépített művészeket tisztelhetjük meg vele. Ha nagyon »helyspecifikusak akarunk lenni, akkor dobjuk be helyette az NKA-s pályázatokon rendre taroló szószerkezetet, azt mindenki pontosan érti. (Már amíg az NKA-s pályázatokon rendre taroló szószerkezet még nem öregszik el, és nem adja át helyét a kurzusművész titulusnak.)

installation view
Problémamentesnek tűnik, de nem: nem az installáció látványa. Egyszerűen hívjuk kiállítási enteriőrnek. Ugyanis arról van szó: egy galériás környezetbe helyezett műtárgy (illetve műtárgy-együttes), szépen lefotózva, majd alá kanyarítva – hogy ne kelljen küszködni az egyes alkotások címeivel –, hogy installation view. Praktikus képalá illusztrációkhoz, és 99% százalékban magyarítható a kiállítási enteriőr formában.

off space
Valami nagyon cool kiállítóhely. Az angolos off gyakorlatilag lefordíthatatlan (lásd még Off Biennále!) – a kívülálló (kiállító)hely szó szerinti fordításnak megteszi, de magyarul simán elmegy a független hely is. Abban – főleg a független színházak miatt – benne van minden, ami kell: underground, progresszív, szexi, kívülálló, nem állami, nem kereskedelmi, nem hivatalos, nem kanonizált, küszködik a túlélésért, de a vájtfülűek imádják. Ne zavarjon minket, hogy a független helynek is van angol megfelelője (independent space), az államtól és piactól független hazai kiállítóhely-színtér olyan vékonyka, hogy egy kategóriával simán elboldogulunk azon belül. Off space = független hely.

print
Elvileg nyomat, de nem kell vele küszködni. Ha már van köznyelvi printerünk, sőt az online média nyomulására meghonosodott a print média is, nyeljük le nyugodtan a printet printként! Pláne, mert minél mélyebbre szállunk alá a hi-tech nyomdatechnika rejtelmeiben, annál reménytelenebb a harc a magyarítással. Mire fordítsuk az archival inkjet print szószörnyeteget? Talán giclée nyomatra? Cseberből vederbe. Lambda print, C-print, archival inkjet print – le kell őket nyelni félig emésztve. Folyó szövegben a printet lehet variálni a nyomattal, a szóismétlés miatt, de máskülönben ne háborgassuk őket!

pop-up exhibition
Lehetne felugró, mint a webes hirdetés, de inkább beugró kiállítás. Az etimológiai eredet a bezárt, olcsó üzlethelyiségekben egy-két napra kinyitó boltocskákhoz vezet vissza. Ezt vette át a New York-i színtér, ahol a brutális és drága galériás túlkínálat mellett megjelentek az ideiglenes helyszíneken (pl. gyárcsarnok) összerakott kiállítások. Legegyszerűbb fordítása az ideiglenes kiállítás, nyugodtan használjuk, még ha messze nem cseng olyan menőn, mint a pop-up kiállítás.

practice
Kis kiegészítéssel (art/artistic practice) sokkal érthetőbb, miért került ide, hiszen így művészeti gyakorlat. De: magyarul nem gyakorlatozunk a stúdióban, hanem dolgozunk, praxisa pedig a fogorvosnak van, nem a képzőművésznek, bármennyire is csábító lenne ilyen egyszerűen átültetni. Akkor mi legyen? Az az igazság, hogy egész in his/her (artistic) practice formulát teljes egészében átadja a csontig lecsupaszított az ő művészetében redukció. Ne bonyolítsuk, ne praktizáljuk.

residency program
Végül is – mondják sokan – van egy hasonló szavunk, a rezidencia, hát akkor legyen ez is rezidenciaprogram! Aztán ne csodálkozzunk, ha a köznyelvi magyar értetlenül néz ránk, hogy miről beszélünk: talán kastélyfelújításról? Magyarul ugyanis az elnöknek van rezidenciája, nem a művésznek; a rezidencia csillogó villa, báboskorláttal és stílbútorokkal. A residency program (máskor artist-in-residence program) pedig nem kastélyprogram, hanem a meghívott vendégművész részére kidolgozott műterem- és szálláskonstrukció. Részünkről a vendégművész program teljesen elfogadható lenne, de a nyelvtisztító küzdelem reménytelennek tűnik a vírusként terjedő rezidencia-program fordítás ellen.

site-specific
Mivel a 90-es évek óta nagy divatja van, már egész meghonosodott a kurátori tolvajnyelvben az erőszakosan magyarított változata: a helyspecifikus. Már annyira megszoktuk, hogy fel se tűnik – érdemes kipróbálni valakin, aki nem olvas kurátori zanzákat, mire asszociál a rémes helyspecifikus kifejezést hallva. Gyanítjuk, semmire. Van rá egy tökéletesen illeszkedő magyar variációnk, a helyszínfüggő, amit mindenki ért (példamondat „A művész helyszínfüggő módon rendezte el installációját a galéria tartóoszlopainak segítségével.”), de kétség kívül nélkülözi a hamisíthatatlan kortárskurátori lila ködöt.

statement
Az angolszász cégek menedzseri szókincsének öröksége. Bizonyosfajta célcentrikusságot és pragmatikusságot jelez, olyan öntudatos művészt, aki pontosan tudja mit és miért csinál a műtermében (»practice), és azt röviden le is tudja írni. Úgy tanítják, mint a szakmai önéletrajz vagy a motivációs levél írását. Tisztességes magyar művész ilyesfajta önmenedzselő praktikusságra nem fogható, neki sorsa, végzete van, nem statmentje. Ha kell, simán fordítsuk művészeti programnak, de van rá egy remek és széles körben használt kifejezés, az ars poetica. Ezzel a horatiusi latin terminus technicusszal egycsapásra át van vágva a fordítás gordiuszi csomója.

work
Ha műtárgy, akkor nincs semmi gond. De bizonyos összefüggések között, nem az egyedi alkotásra utal, hanem a teljes életműre (művészettörténészül: oeuvre). Nos, ilyenkor bizony életműnek kell fordítani, és nem rest módon – sokan szokták – pusztán formában. Vasarely-mű =/= Vasarely-életmű.

works on paper
Ez is becsapós. Papírmunkák, mi lenne más!? Sajnos a papírmunka olyan origami-szakkör hangulatú szó, zsurnál stílusba elmegy, de nem elég tudományos, múzeumi kartonra nem való. Magyarul csak körülírni lehet, feszengve, hogy papírra készült alkotások vagy papír alapú művek. Elmegy, érthető, de nem százszázalékos.

 

— Rieder Gábor

2015. november 30., hétfő 15:04
kapcsolódó cikkek
  • Beburkol, miközben felemészt

    Burjánzó, érzékien egymásba olvadó kreatúrák tekerednek a Hamburger Bahnhof főcsarnokának gerendáiról és oszlopairól. Taszító és vonzó, tapintanánk, de közben viszolygunk. Eva Fàbregas installációja a teret egy lélegző organizmussá változtatja.

  • MSU

    4800 négyzetméternyi kiállítóterem. Három és fél órányi autózás Budapestről. Bemutatkozik egy fantasztikus kortárs múzeum.

  • Kazánház event

    Indusztriális pop-up kiállítás és elektro parti. Egy régi erőműben porondra lép a legújabb nemzedék: produkció az új közönségnek.

ajánló

Felháborgatott rend

Dukai István// Tactical // Artkartell projectspace

támogatók