Színtiszta őrület

Professzionalizmus, energia és mértéktartás. Henczétől Nemesig és Nemestől Henczéig.

Két művésznemzedék találkozik egy galériás térben, az absztrakció és a festészet határvidékén.

koránt sincs szó 
stafétabot átadásról

Részlet a Shaping Realities című kiállításból (elől Nemes Márton, hátul Hencze Tamás képei), Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

Kínálkozna a művészettörténeti elbeszélések visszatérő meséje az idős, tekintélyes mester és a pályakezdő, szépreményű művész párosáról. Szerencsére a kiállítás rendezői, illetve maguk a résztvevők is sutba dobták ezt a patetikus forgatókönyvet, hiszen koránt sincs szó stafétabot átadásról, vagy mester és tanítványa viszonyról.

Ami történik: az élő találkozás.

Ennek keretében pedig olyan közös témákról folyik az eszmecsere Hencze Tamás és Nemes Márton között műveiken keresztül, mint a színek, a gesztus, a szerialitás vagy a festészet mibenléte. Továbbá arról, hogy mindehhez ki hogy nyúl hozzá, ki hogy dolgozza fel. A beszélgetés disztingvált, hangneme elsőre talán távolságtartónak tetszhet, de ez csak abból fakad, hogy tiszteletben tartják a másik érvkészletét. Nem ellenséges vagy elzárkózó szellemű, hanem saját tapasztalatokon nyugvó, gondolatgazdag, szenvedélyes (személyes indíttatás és alkotói elkötelezettség értelmében), empatikus és üdítő.

Részlet a Shaping Realities című kiállításból (elől Nemes Márton, hátul Hencze Tamás képei), Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

A kiállítás pozitív hangulata
és a kiállított anyag újszerűsége
lefegyverező.


Részlet a Shaping Realities című kiállításból Hencze Tamás festményeivel, Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

Hencze retrospektív tárlata 2008-ban volt a Kiscelliben, újabb munkáiból 2013-ban és 2015-ben is láthatott a közönség válogatást. Ugyanakkor művészete az évek óta tartó neoavantgárd boom folyamán mintha kevésbé került volna eddig előtérbe. Pedig ritka következetes és friss szellemű életmű az övé. Hencze az 1980-as évek végétől a háború utáni európai informel, azon belül is a saját festői indulására ható tasizmus felé fordulva, annak expresszív kifejezésmódját és attitűdjét vetette analitikus vizsgálat alá mind formailag mind elméletileg. A takarással és hengerrel kialakított kompozíciói a lendületes ecsetvonás, a csorgatás, a spontaneitás, az ösztön, az akció és a képiség festészeti vonatkozásainak kritikai-önreflexív újragondolásához kötődnek. Mindez azonban nemcsak a saját művészi számvetése és továbblépése, hanem a médiumról és a mediatizált képről való kortárs gondolkodás szempontjából is fontos. Így művei a posztinternet esztétikával is eleven dialógust tudnak folytatni, ahogy jelen kiállítás is bizonyítja.

Részlet a Shaping Realities című kiállításból Nemes Márton műveivel, Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

Nemest szintén a nyom, a nyomhagyás, illetve a materiális és mediális értelemben vett festészet foglalkoztatja. Merészen kísérletezik a festménnyel mint tárggyal: van, amikor egymásra helyez többet (OverMultiplied01, 2014), van, amikor csíkokat feszít ki a térben (Overcoloured, 2015). Ezúttal képei több darabból állnak, amiket spanifer, azaz rakományrögzítésnél használt heveder fog össze. Eljárásával egyrészt újrafogalmazza a formázott vászon, az objekt és az asszamblázs avantgárd műfajait, másrészt összekeverve ezeket egymással, sajátos festményhibrideket hoz létre. A szalag hol ráfeszülve a darabokra, a táblakép kontúrját húzva meg, hol követve az egyenetlenségeket, amorf alakzatot teremt, hol pedig eleve maguk a darabok állnak össze szabályos négyszöggé. Emellett a gurtni földre hulló része, valamint a színe is a kompozíció szerves részét alkotja. Sőt, a padlóra pöndörödő szalag megidézi, mintegy materializálja magát az ecsetvonást, a kalligrafikus gesztust.

Részlet a Shaping Realities című kiállításból Nemes Márton műveivel, Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

A kiállítás pozitív hangulata és a kiállított anyag újszerűsége lefegyverező. Rám olyan hatással volt, mint Spike Lee Kenzo-reklámfilmje: az elegancia, a professzionalizmus, az energia, a mértéktartás különös elegye – miközben színtiszta őrület.

Részlet a Shaping Realities című kiállításból, a Nemes Márton egyik képe alatt tekeredő spaniferrel, Deák Erika Galéria, 2017

© a Deák Erika Galéria jóvoltából, fotó: Rákossy Péter

 

— Mészáros Zsolt

2017. augusztus 24., csütörtök 06:34
kapcsolódó cikkek
ajánló

Szabó Eszter: Igazítás

Szabó Eszter: Igazítás // INDA Galéria

támogatók